Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2018

Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney

November 07 2018

0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 via48hrs 48hrs
Sponsored post

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viadarkparadise darkparadise
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
9935 8120 500
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney
Chciałabym znowu mieć Cię przy sobie
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasilkydreams silkydreams
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Miał miękkie wargi i twardy charakter. Potrafił zamknąć mi usta w najczulszy sposób i jednocześnie otworzyć serce. Dawał mi pewność, mimo, że jego spojrzenie mnie zawstydzało i kiedy na mnie patrzył - niepewnie spuszczałam wzrok. Był dla mnie czystą inspiracją, chociaż miałam przy nim stale brudne myśli.
— Aleksandra Steć
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viaeternaljourney eternaljourney
9970 dce1 500
Reposted fromaleander aleander viaeternaljourney eternaljourney
5214 7413
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viasilkydreams silkydreams
(...) dostajesz to, czego szukasz. Kiedy szukasz u kobiety miłości, dostajesz miłość. Szukasz gówna, gówno dostajesz. Za szmal kupujesz obecność, a nie uczucia. Kupujesz wsady, nie wierność.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viasilkydreams silkydreams
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viasilkydreams silkydreams
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasilkydreams silkydreams
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaeternaljourney eternaljourney
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
1131 bfee
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...