Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMerrry98 Merrry98
8062 c41b 500
3181 7223 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMerrry98 Merrry98
8347 83f1 500
Supernatural S13E18
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaMerrry98 Merrry98
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaoutoflove outoflove
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viaeternaljourney eternaljourney
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Dla każdego "tak" musi istnieć jakieś "nie". Wybór jednej rzeczy oznacza zawsze wyrzeczenie się czegoś innego. Decyzje - jak powiedział kiedyś terapeuta F. Estess do swojego niezdecydowanego pacjenta - są bardzo kosztowne; kosztują cię wszystkie inne. Decyzji zawsze towarzyszy wyrzeczenie. Człowiek musi zrezygnować z pewnych możliwości - być może takich, które już nigdy więcej się nie nadarzą. Decyzje są bolesne, bo oznaczają ograniczenie możliwości.
Przy niektórych oddycha się łatwiej
2364 1dca 500
Jak oczy są oknami duszy, no to zróbmy przeciąg
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viaeternaljourney eternaljourney

April 19 2018

Czemu tęsknie wciąż za Tobą?
— TACONAFIDE -P-
Reposted fromnonecares nonecares
8606 af95 500
Reposted frompiehus piehus vianonecares nonecares
3682 fc65
Reposted from4777727772 4777727772 vianonecares nonecares
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl